Αριστοτέλους 107, 59033 Μακροχώρι
Τηλέφωνο: 2331 504142 Φαξ: 2331 504142